Медиафайлы

Meetcampagne luchtverontreiniging

In Utrecht meet Milieudefensie de luchtkwaliteit met een ultrafijnstofmeter. Het is de aftrap van een meetcampagne, waarbij op 58 punten in Nederland de luchtkwaliteit wordt gemeten door bewoners. Na een jaar wordt bekeken of de Europese norm voor stikstofdioxide, waar Nederland sinds 1 januari 2015 moet voldoen, overschreden wordt. De verwachting is dat op drukke punten, zoals hier op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, de norm niet gehaald wordt. Luchtverontreiniging is een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. In Utrecht Milieudefensie mesauees the air quality with an ultrafine particles meters. It is the start of a measurement campaign, with 58 points in the Netherlands the air quality is measured by residents. After a year it can been seen or the European standard for nitrogen dioxide, which the Netherlands since January 1, 2015 must meet is exceeded. The expectation is that at busy points, like here on the Amsterdamsestraatweg in Utrecht, the standard is not met. Air pollution is a major cause of death in The Netherlands.